Решение на РИОСВ-Русе 21.09.2022

„Интерсервиз Узунови“ АД обявява издадено Решение № РУ-49-ЕО/2022 на РИОСВ-Русе.

Цялото решение е оповестено в сградата на РИОСВ-Русе и в Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет страницата на МОСВ.

 

 Решение № РУ-49-ЕО/2022 изтегляне