Първият слънчев парк на БФБ обеща по 7.5% дивидент

Дивидент от 7.5% годишно ще разпределя сред акционерите дебютантът на Българска фондова борса Интерсолар Варна АД. Интерес към акциите му са проявили пенсионни фондове, а настоящият мажоритарен акционер Интерсервиз Узунови АД не държи да пази на всяка цена контролиращ пакет в компанията.

"Не е нужно да имаш 51%, за да си фактор в едно дружество", каза по време на листването на борсата Красимир Узунов, изпълнителен директор на Интерсолар Варна АД. Той посочи, че при подходящо предложение от страна на инвеститорите би се разделил и с по-голям дял от компанията, която в слънчеви дни му  генерирала по 24 хил. лв. на ден.

"На ден получавам по 10 - 12 хил. евра като напече слънцето. Който иска да вземе част от тези пари, да бъде добър да си купи акции", каза Узунов и продължи: "Шегували сме се с приятели бизнесмени, които правят малко по-труден бизнес, където има митници, ДДС, данъчни проверки. При нас пече слънцето, излиза една фактура на първо число и Е.ОН ти плаща".

Електроразпределителното дружество Е.ОН е контрагентът по 25-годишния договор за изкупуване на електроенергията на фиксирана цена от 0.69911лв./кWh. На въпрос на DarikFinance.bg дали е имало опити и какъв е рискът от предоговаряне на цената, Узунов каза, че е нямало такива разговори до тук и убеждението му е, че това няма шанс да се случи. Причината за това е, че България следва модела на Германия, при който държавата субсидира построените соларни паркове до определена дата с определена изкупна цена на произведената електроенергия. Инвеститорите, които закъснеят с пускането в експлоатация на парковете си са заплашени от по-ниски изкупни цени.

Узунов цитира и съдебна практика в Испания и Чехия, където върху инвеститори е бил упражнен натиск за корекция на цената, което в последствие е било санкционирано от съда като неправилно.

Соларният парк има капацитет за разширения с 20 - 30%, тъй като теренът, на който е разположен, има неусвоени 70 - 80 дка площ. Допълнителна екстра е, че той село Равна гора се намира на 7 км. от морето и ветровете осигуряват допълнителна естествена вентилация и охлаждане, което вдига производителността на панелите.

Причината, поради която Интерсервиз Узунови АД са готови да се разделят с акции от соларния парк, са новите предизвикателства, които предстоящи обществени поръчки предлагат. От компанията се интересуват от проекта за инсталиране на LED-лампи в уличното осветление на София и Варна. Макар търгът за столицата още да не е обявен, от дружеството са декларирали интереса си, още повече, че вече имат опит в тази дейност.

По техен проект е осветено трасе между летището във Варна и центъра на града, което е свило разходите за осветление пет пъти. В София се подготвя подмяната на 10 хил. улични лампи от общо 66 хил. с осветителни LED-тела от ново поколение. Определеният бюджет от 16 хил. лв.  е недостатъчен, коментира Красимир Узунов, който въпреки това е заинтересуван от участие в проекта.

Източник: www.darikfinance.bg