Централен офис
:

Варна
бул. Вл.Варненчик №186,
Мол Варна, ет.3, офис Узунов
тел. 052/630-100
Факс: 052/630-730
E-mail: office@isu.bg  

Изпълнителен директор
Красимир Узунов
E-mail: uzunov@isu.bg

Секретар
Тел. 052/687-604
E-mail: secretary@isu.bg  

Административни контакти
Тел. 052/687-664
E-mail: peichev@isu.bg

Финансов директор
Гинка Узунова
Тел. 052/687-602
E-mail: uzunova@isu.bg

Административен директор
Милена Цолчовска
Тел. 052/687-689
E-mail: adir@isu.bg  

Финансов мениджър
Младен Вълчев
Тел. 052/687-606
E-mail: mladen@isu.bg  

Мениджър Sharp
Кирил Соларов
Тел: 052/556-612
E-mail: kiril@isu.bg  

Управител "Мебелни къщи RALICA"  
Междин Кязим 
Тел: 052/556-634
E-mail: mejdin@isu.bg

Мениджър хотелско обзавеждане
"Мебелни къщи RALICA"
Митко Казаков
Тел: 052/556-626
E-mail: kazakov@isu.bg

Управител "Натурални храни
Гинка Узунова
Тел: 052/687-602
E-mail: uzunova@isu.bg