Проект Договор №BG16RFOP002-2.077-0398-C01

Проект и главна цел: Договор № BG16RFOP002-2.077-0398-C01
Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 с цел осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19
 
Бенефициент :  ИНТЕРСЕРВИЗ УЗУНОВИ АД
 
Обща стойност:   107 000.00 лв., от които 90950.00 лв.
европейско и  16050.00 лв. национално съфинансиране.
 
Начало: 08.03.2021 г.
Край:  08.06.2021 г.