Соларен отдел

Четете още:
КФН потвърди проспект за търговия с акциите от най-големия соларен парк у нас
Първи соларен парк излиза на фондовата борса у нас
К. Узунов: Интерсолар има потенциал за разширение, захващаме и LED проекти
Интерсолар Варна АД се отваря към инвеститорите
Първият слънчев парк на БФБ обеща по 7.5% дивидент

Соларния отдел на „Интерсервиз Узунови” АД е създаден в началото на 2009 година от опитния предприемач Красимир Узунов, във връзка с  ангажимента на България по изпълнението на Директива 2001/77/EC за насърчаване производството на електрическа енергия от ВЕИ на вътрешния пазар за електричество.
 Ключовите предимства на компанията са:
• Дългогодишно сътрудничество със SHARP (водещи производители на соларни панели)
• Партньорство с SMA (производител на инвертори)
• Добри отношения с държавни и административни органи
• Партньорство с добре познати европейски консултанти и специалисти в сферата на възобновяемата енергия
• Придобиването на земи на конкурентни цени

СОЛАРЕН ПАРК РАВНА ГОРА 
Първият вече изграден фотоволтаичен парк на компанията е ситуиран в землището на с. Равна Гора, общ. Аврен и е с инсталирана мощност от 5MWp. Според слънчевата карта на България се намира в зона с годишна слънчева радиация 4,25kWh/m2/ден или 1450-1500 kWh/m2/година. Общата големина на терена е 309 дка, от които 200 дка са използвани за разполагането на фотоволтаични модули.
Законодателство
Соларния парк има издадени всички необходими нормативни документи според българското законодателство, в това число положително становище на ЕСО, относно възможността за присъединяване към ВЕЛ “Болярци” от п/ст „Старо Оряхово”, Разрешение за строеж, Предварителен и Окончателен договор с ЕОН България, Договор за изкупуване на ел.енергия, Разрешение за въвеждане в експлоатация.
Технология
При изграждането на соларен парк Равна Гора, „Интерсервиз Узунови” АД използва най-добрите доставчици на компоненти и най-модерната технология на пазара, а именно:
Фотоволтаични панели SHARP NA121GJ – тънкослойните панели са последната разработка на най-големите производители, тъй като имат възможността да улавят слънчевите лъчи и при лоши метеорологични условия. Това позволява по-голяма продължителност на производството през светлата част на деня.
Инвертори SMA – безтрансформаторните инвертори на SMA позволяват по-висок коефициент на полезно действие на системата, благодарение на непосредствената им пряка връзка към мрежата средно напрежение. Това са първите централни инвертори, които удовлетворяват изискванията на Европейската директива за съоръжения средно напрежение.
TataLogoКонструкция ТАТА Steel – избраната конструкция е произведена от ТАТА Steel Англия, един от най-големите производители в света и има 25 години гараниция. Начинът на захващане на модулите е чрез приплъзване, което позволява стабилно закрепяне по цялата дължина на модулите.

Соларни кабели HIS Solar – компанията е добре позната в сектора и е един от лидерите при производство на соларни кабели и компоненти.

Качество
За да поддържа висок стандарт на качество по време на проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация „Интерсервиз Узунови” АД използва за консултанти международно признати организации в сферата на възобновяемите енергийни източници, а именно:
TUV Rheinland – световно призната организация, която следи за качеството на продукти и услуги в сектора на възобновяемата енергия, която участва  като контрол по качеството във всички етапи на изграждане на соларния парк
SGS  България – международно призната компания, която чрез лицензирания си офис в България и уменията си в сферата на възобновяемите енергийни източници, е отговорна за строителния надзор на обекта.
Централна Лаборатория по Слънчева Енергия и Нови Енергийни Източници (ЦЛСЕНЕИ)БАН – във връзка с необходимостта от взаимодействие на бизнеса с науката, „Интерсервиз Узунови” АД работи взаимно с представителите на БАН, провеждащи научни опити и експерименти в сферата на енергийните източници.


Изграждане 
Начало на изграждане: Октомври 2010 г.
Край на изграждане: Април 2011 г.
Инсталирана мощност: 5MWp

Координатор на проекта:
Елена Димитрова
Моб.: +359 887 292233
Тел.: +359 52 687678
Факс: +359 52 630730