"Екозеленчуци" ООД

НАЧАЛОТО: През  1995 г от гарант по заем, „Интерсервиз Узунови” АД се оказва притежател на оранжериен комплекс  от 100 дка в гр.Силистра. Макар и малко неочаквано, приехме предизвикателството и регистрирахме поредната си дъщерна фирма „Екозеленчуци” ООД и се заехме да разработваме поредното си начинание.

ДНЕС резултатът е:
- две оранжерии със стъклено-стоманени конструкции с обща площ 60 000 кв.м;
- четири полиетиленови оранжерии с обща площ  1800 кв.м;
- съвременни напоителни и отоплителни инсталации и системи за поддържане на необходимия микроклимат;
- два собствени хладилни камиона;
- добре позната на потребителите качествена и екологично чиста продукция;
- членове сме на Българска Асоциация на Производителите на Оранжерийна Продукция /БАПОП/.
Всичко това постигнахме защото:
-използваме само най-добрите семена и разсади от Холандия и България;
- наторяваме само с органични торове;
- за опрашване използваме пчели бомбоси.

БЪДЕЩЕТО: Крайната ни цел не се е променила – трайно и устойчиво присъствие на пазара с екологично чиста и качествена продукция.

За контакти:
Централен офис:
9000 гр.Варна,
бул. Вл.Варненчик 186, Мол Варна, ет.3,
Управител: 0888/802-929,
Факс: 052/630-730;
Отдел продажби:
GSM 0888/666-712

Оранжериен комплекс
гр.Силистра
Управител производствена дейност:
GSM 0888/986079
Телефон/факс: 086/820979;
тел. 086/820-980