Компания за управление на проекти

Фирмен сайт: http://projectmanagement.bg

“Компания за мениджърски проекти” ООД / PMC / е създадена през 2005 г. с основна дейност управление на строително - инвестиционни проекти, преминавайки през всички етапи - от създаването на идейния проект до предаването на обекта в напълно завършен вид и готов за експлоатация. От започването на дейността си през 2005 г. до момента, фирмата е управлявала инвестиционни проекти на обща приблизителна стойност: 550 млн. лв.

“Компания за мениджърски проекти” ООД гарантира на своите партньори:

• ефективно управление на инвестиционния процес;
• планиране и контрол на финансовите средства;
• гарантирано качество на строително – монтажните работи;
• реализация на инвестиционния проект, в срокове определени между страните.

Сред най-значимите реализирани проекти се нареждат:

1. Проекти за възобновяеми източници на енергия

• Фотосоларен парк 4.95 МW, с. Равна гора, обл.Варненска
• Фотоволтаична централа, разположена върху покривите на Логистичен център на Биомет край гр. Севлиево
• Инсталация за обезвреждане на твърди битови отпадъци с. Езерово, обл.Варненска

2. Спортни зали и стадиони

• Спортен Комплекс Варна
• Спортен комплекс в к.к.Камчия

3. Обекти по САПАРД

• Люпилня, с.Игнатиево, обл.Варна
• Птицекланица, с.Игнатиево, обл.Варна

4. Административни сгради и търговски центрове

• МОЛ Варна в УПИ XVII
• Складова база в УПИ XXXIX-14, кв.35 – ЗПЗ, гр. Варна
• Хипермаркети Кауфланд 2 и Кауфланд 3 в гр. Варна
• Ремонт и преустройство на административна сграда - Офис център на ул. Русе 15, Варна
• Магазин, мострена зала и офиси „Валерий С&М груп”, гр.Варна

5. Хотелски комплекси

• Мелиа Гранд Ермитаж, к.к. Златни пясъци
• Комплекс Академика Сий Палас, гр. Обзор
• Комплекс Sunny Beach Club, кк Слънчев бряг
• Гранд хотел “Димят”