Интерсервиз Узунови АД

Компанията “Интерсервиз Узунови” АД е основана във Варна през 1990 г. като “Интерсервиз Узунов” ЕТ и се трансформира в акционерно дружество през октомври 2000 г., с изпълнителен директор и главен акционер -г-н Красимир Узунов. Скоро след трансформацията на компанията, основните дейности, с които се занимава се разделят и се създават няколко дъщерни фирми, които са управлявани от изпълнителните директори и от борда на директорите на “Интерсервиз Узунови” АД заедно с г-н Узунов. Останалите акционери в компанията са членове на семейство Узунови, които също участват в управлението на основната компания и на дъщерните фирми.

Фиксираният капитал на компанията е 9 000 000 Евро и дълготрайни материални активи 27 000 000 Евро. Общата площ на магазините, сервизите и складовете възлиза на 12 000 кв.м. Нашата национална мрежа от изложбени зали, магазини и търговци представя повече от 20 международни търговски марки.

Главният офис на компанията се намира във Варна, като има офиси и магазини в най-големите български градове - София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново, с верига от търговци, които практически покриват цялата територия на страната.

Основните дейности на фирмата включват:

 • внос и дистрибуция на аудио/видео продукти чрез официалното и изключително предтсавителство на Шарп за България;
 • внос и дистрибуция на електродомакински уреди и аксесоари чрез официалното и изключително предтсавителство на Фагор, Едеса, Суперсер;
 • внос, дистрибуция и монтаж на мебели и аксесоари за домове, офиси, хотели и обществени сгради;
 • комплексно обзавеждане на хотели;
 • внос, дистрибуция и монтаж на строителни материали и компоненти;
 • мениджмънт на проекти включващи търговски центрове и паркове, жилищни комплекси, вилни селища, обществени сгради и хотели;
 • сервиз и поддръжка на електронна и офис техника и продукти;
 • производство, преработка, дистрибуция и експорт на зеленчуци и плодове;

МИСИЯ

Мисията ни се състои в това да усъвършенстваме мениджмънта за постигане на по-висока степен на удовлетвореност на клиентите; да предлагаме партньорство, основано на коректност, сигурност и ефективност; да реагираме на предизвикателствата с иновативни идеи.

ВИЗИЯ

Да развиваме бизнес чрез висока фирмена култура и ефективност на процесите.

КОРПОРАТИВНИ ЦЕННОСТИ

 • Лидерство – Истинският лидер е целенасочен и създава последователи;
 • Доверие – основен фокус за нас е да съхраним фирменото доверие, както и на нашите клиенти и партньори;
 • Честност – в бизнеса сме насочени към открито и честно сътрудничество и интегритет;
 • Компетентност – нарастващо ниво на информираност и развитие на професионалния потенциал;
 • Лоялност – всеки служител работи във фирмата за собствено удовлетворение и това го мотивира да се стреми към нейния просперитет;
 • Сътрудничество – силният екип създава хармония и конструктивност;
 • Комуникация – ефективното общуване е в основата на добрата фирмена практика;
 • Ефективност - мотивираният екип работи в компания с основна цел – реализиране на нейната мисия.

ПРИНЦИПИ НА УПРАВЛЕНИЕ:

 • От предприемачество към системен мениджмънт;
 • Лидерска визия, мениджърско изпълнение;
 • Специализирано управление, чрез съсобственост;
 • Грижа за най-големия капитал – човешкия.